Truyện hot hôm nay

 • Pr.K
  Pr.K

  582 Exp

  Hợp Thể
  1
 • Tiên Tôn 16cm
  Tiên Tôn 16cm

  572 Exp

  Nguyên Anh
  2
 • Vinh Aisha
  Vinh Aisha

  554 Exp

  Hợp Thể
  3
 • Võ Thanh Ngân
  Võ Thanh Ngân

  480 Exp

  Nguyên Thần
  4
 • ShiinaS2
  ShiinaS2

  427 Exp

  Kim Đan
  5
 • Hachi
  Hachi

  294 Exp

  Luyện Thần
  6
 • NONAME
  NONAME

  223 Exp

  Ngưng Mạch
  7
 • Minh
  Minh

  217 Exp

  Ngưng Mạch
  8
 • Đại sư huynh
  Đại sư huynh

  193 Exp

  Ngưng Mạch
  9
 • tuan Vu anh
  tuan Vu anh

  185 Exp

  Luyện Thần
  10
 • Roderick
  Roderick

  182 Exp

  Luyện Thần
  11
 • G.Tuon
  G.Tuon

  174 Exp

  Luyện Thần
  12