• Pr.K
  Pr.K

  622 Exp

  Hợp Thể
  1
 • Tiên Tôn 16cm
  Tiên Tôn 16cm

  602 Exp

  Nguyên Anh
  2
 • Vinh Aisha
  Vinh Aisha

  574 Exp

  Hợp Thể
  3
 • Võ Thanh Ngân
  Võ Thanh Ngân

  510 Exp

  Nguyên Thần
  4
 • ShiinaS2
  ShiinaS2

  457 Exp

  Kim Đan
  5
 • Hachi
  Hachi

  304 Exp

  Nguyên Thần
  6
 • Minh
  Minh

  240 Exp

  Ngưng Mạch
  7
 • NONAME
  NONAME

  233 Exp

  Ngưng Mạch
  8
 • Pe
  Pe

  195 Exp

  Luyện Thần
  9
 • Đại sư huynh
  Đại sư huynh

  193 Exp

  Ngưng Mạch
  10
 • tuan Vu anh
  tuan Vu anh

  186 Exp

  Luyện Thần
  11
 • Roderick
  Roderick

  182 Exp

  Luyện Thần
  12